HockeyNews
PLUS

Prenumerationsvillkor

1. Bakgrund

Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) reglerar din prenumeration på Hockeynews PLUS och gäller mellan dig (”Kunden”) och Hockeynews ägare Tap In AB Org.nr: 559444-6014 (”Hockeynews”, även vi eller oss). Prenumerationen tillhandahålls av Tap In AB.

För att få tillgång till Hockeynews PLUS behöver du skapa ett konto på www.hockeynews.se (”Webbplatsen”).

2. Allmänt

Villkoren gäller när du tar del av Hockeynews PLUS.

3. Prenumeration

Prenumerationen enligt dessa villkor omfattar tillgång till Hockeynews PLUS. Som prenumerant får du också vårt nyhetsbrev med erbjudanden.

4. Uppsägning

Kunden har rätt att när som helst avsluta sin prenumeration på Hockeynews. Efter att uppsägning har skett löper prenumerationen alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att kunden har sagt upp sin prenumeration, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av prenumeration och, om kunden så vill, Användarkonto, sker på Hemsidan genom att kunden följer de anvisningar som anges där, eller genom att kunden kontaktar vår kundservice och på ett tydligt sätt framför sitt ärende: E-postadress: [email protected]

5. Styckvis köp / engångsbetalning

Ett visst utbud av artiklar går att köpa mot en engångsbetalning. Vid köp av artiklar och material mot engångsbetalning råder ingen bindningstid och du ingår inte någon form av prenumeration. Köp av artiklar eller material mot engångsbetalning kan inte ångras, returneras eller återbetalas. Vänligen kontakta Hockeynews om du av någon anledning är missnöjd med ditt köp. Som köpare av en artikel får du också del av vårt nyhetsbrev med erbjudanden.

6. Betalning

Aktuella priser för prenumeration eller för köp av artiklar mot engångsbetalning framgår vid ditt köp. Priser och avgifter anges alltid inklusive moms. Hockeynews har rätt att ändra prenumerationsavgiften genom ett meddelande till dig i skälig tid innan ändringen träder i kraft. Betalning av tjänsterna ska göras i förskott. Ingen återbetalning för innevarande betalperiod sker vid uppsägning. Betalning ska ske på angivet sätt genom Hockeynews samarbetspartner för betallösningar, Sesamy AB, org.nr. 559241-5227, (”Sesamy”). Betalning ska ske inom den tid och i övrigt på de villkor som gäller för ditt valda betalningssätt genom Sesamy och som framgår vid din beställning.

7. Användarkonto

Användarkontot får användas på upp till fyra (4) enheter samtidigt men endast av Prenumeranten personligen. Kunden förbinder sig att skydda sina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig får tillgång till dennes Användarkonto. Kunden ansvarar för all aktivitet som sker genom dennes Användarkonto.

8. Personuppgiftsbehandling

I vår personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna.

9. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha en förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa Tjänsterna.

10. Ångerrätt

Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att ingen ångerrätt gäller vid tecknande av prenumeration av Hockeynews. Prenumeranten har alltså inte rätt att ångra sitt köp

11. Immateriella rättigheter

Hockeynews innehar de immateriella rättigheterna till text, bild och övrigt material och information som tillgängliggörs av Hockeynews via webbplatsen. Samma sak gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna.

12. Förändringar i Hockeynews erbjudande och produkter

Hockeynews kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller att ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Hockeynews rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du informerats om detta, till exempel genom ett meddelande skickat till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i så fall att återbetalas till dig.

13. Ändringar i användarvillkoren

Hockeynews har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Villkor från tid till annan. För det fall att Hockeynews nyttjar sin rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller dessa Villkor kommer Hockeynews att informera dig som prenumerant om detta snarast möjligt och under alla omständigheter i god tid innan ändringarna träder ikraft. Om du inte accepterar de aviserade ändringarna har du rätt att säga upp din prenumeration.

14. Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och på tolkningen och tillämpningen av dessa Villkor. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), läs mer på www.arn.se.

15. Force Majeure

Vi är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Även vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott.

16. Kontakt

Har du frågor om din prenumeration, vill du byta betalsätt eller har andra frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta Hockeynews på: Tap In AB E-post: [email protected]

Tap in AB

Org.nr: 559444-6014
Vd: Magnus Alselind
[email protected]
Chefredaktör: Henrik Sjöberg
[email protected]

Senast uppdaterad: 18 mars 2024