HockeyNews
PLUS

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy för hockeynews.se

Hos hockeynews.se är vi engagerade i att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår webbplats. Det kan inkludera information som namn, e-postadress, IP-adress, webbläsartyp, språkinställningar, och annan relevant information som du tillhandahåller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i enkäter eller tävlingar, eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Dessutom kan vi samla in information om din användning av vår webbplats genom användningen av cookies och liknande spårningstekniker, inklusive Google Analytics och Google Tag Manager (se avsnittet "Tredjepartsverktyg" nedan).

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med den information och de tjänster du begär från oss, för att skicka dig nyhetsbrev om du har samtyckt till det, för att administrera tävlingar och enkäter som du deltar i, för att analysera och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, och för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar och regler.

Tredjepartsverktyg

Vi använder Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Google Analytics och Google Tag Manager använder cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om din användning av vår webbplats. Denna information kan överföras till och lagras av Google på servrar i olika länder i enlighet med deras sekretesspolicy. För mer information om Google Analytics sekretesspolicy, besök https://policies.google.com/privacy. För att välja bort Google Analytics spårning, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan dock dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller utföra tjänster å våra vägnar, såsom att skicka ut nyhetsbrev eller analysera webbplatsens användning. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att skydda din integritet och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära tillgång till och korrigering eller radering av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, att begränsa vår användning av dina personuppgifter, och att återkalla ditt samtycke när som helst om du har gett det.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att återspegla eventuella förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter eller för att återspegla förändringar i lagstiftningen. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy eller om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected].

Senast uppdaterad: 6 mars 2024